бъркам

1. бръкна (мушкам ръка) thrust o.'s hand (into s.th.)
(ровя, бьрникам) rummage in (s.th.), meddle with (s.th.), mess (s.th.) about
разг. monkey with (s.th.); tamper (обик. с with)
бъркам в меда прен. tap the barrel
бъркам някому в очите be a thorn in s.o.'s side
бъркам се разг. (плащам) foot the bill
2. (размесвам) stir. mix
бъркам вар slake lime
бъркам карти shuffle cards
3. (разстройвам, преча) mess up
бъркам плановете на някого upset s.o.'s plans
той бърка на работата he's in the way
бъркам ce
4. interfere. meddle (на with), разг. put in o.'s oar
не се бъркам в keep out of, steer clear of. leave/let alone
не ми се бъркай в работите! don't meddle in/with my affairs
не се бъркам в чужди работи mind o.'s own business
не се бъркай в чужди работи/дето не ти е работа mind your own business; keep your breath to cool your porridge
не се бъркам в работи, от които не разбирам stick to o.'s last
5. (греша) get (s.th.) wrong; mix up
бъркам в отговорите get o.'s answers wrong
(смесвам) take (s.o.) for, mix (s.o.) with
бъркам го с брат му ! keep taking him for his brother, I mix him up with his brother
* * *
бъ̀ркам,
гл. (мушкам ръка) thrust o.’s hand (into s.th.); (ровя, бърникам) rummage in (s.th.), meddle with (s.th.), mess (s.th.) about; разг. monkey with (s.th.), tamper (обикн. с with);
\бъркам се разг. (плащам) cough up; foot the bill, fork (s.th.) out; • \бъркам в меда прен. tap the barrel; \бъркам в нечии очи прен. be a thorn in s.o.’s side.
——————
гл.
1. (разбърквам, размесвам) stir, mix; \бъркам вар slake lime; \бъркам карти shuffle cards;
2. (обърквам, разстройвам, преча) mess up; \бъркам плановете на някого upset s.o.’s plans;
\бъркам се interfere, meddle (на with), разг. put in o.’s oa; dub (out)r; не се бъркай в чужди работи/дето не ти е работа mind your own business; keep your breath to cool your porridge; не се \бъркам в keep out of, steer clear of, leave/let alone; не се \бъркам в работи, от които не разбирам stick to o.’s last.
——————
гл. (греша) get (s.th.) wrong; mix up; \бъркам в отговорите get o.’s answers wrong; (смесвам) take (s.o.) for, mix (s.o.) with.
* * *
churn; paddle; puddle (глина); scramble (together)
* * *
1. (разстройвам, преча) mess up 2. (ровя, бьрникам) rummage in (s.th.), meddle with (s.th.), mess (s.th.) about 3. (смесвам) take (s.o.) for, mix (s.o.) with 4. 1, бръкна (мушкам ръка) thrust o.'s hand (into s.th.) 5. 2 (размесвам) stir. mix 6. 5 (греша) get (s.th.) wrong;mix up 7. interfere. meddle (на with), разг. put in o.'s oar 8. БЪРКАМ ce 9. БЪРКАМ в меда прен. tap the barrel 10. БЪРКАМ в отговорите get o.'s answers wrong 11. БЪРКАМ вар slake lime 12. БЪРКАМ го с брат му ! keep taking him for his brother, I mix him up with his brother 13. БЪРКАМ карти shuffle cards 14. БЪРКАМ някому в очите be a thorn in s.o.'s side 15. БЪРКАМ плановете на някого upset s.o.'s plans 16. БЪРКАМ се разг. (плащам) foot the bill 17. не ми се бъркай в работите! don't meddle in/with my affairs 18. не се БЪРКАМ в keep out of, steer clear of. leave/let alone 19. не се БЪРКАМ в работи, от които не разбирам stick to o.'s last 20. не се БЪРКАМ в чужди работи mind o.'s own business 21. не се бъркай в чужди работи/ дето не ти е работа mind your own business;keep your breath to cool your porridge 22. разг. monkey with (s. th.). tamper (обик. с with) 23. той бърка на работата he's in the way

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • бъркам — гл. нарушавам покоя на, разбърквам, размесвам, мътя, размътвам …   Български синонимен речник

 • бъркам се — гл. вмесвам се, намесвам се, вземам участие, участвувам, замесвам се, забърквам се, пъхам си носа, пъхам си гагата, завирам се гл. обърквам се, сгрешавам, правя грешка гл. намесвам, преча, меся се …   Български синонимен речник

 • преча — гл. препречвам, запречвам, преграждам, пресичам гл. спъвам, препятствувам, противодействувам, възпрепятствувам, създавам въртели, създавам спънки, мътя водата гл. додявам, додея, смущавам, безпокоя, притеснявам, пречкам се, бъркам гл. вредя,… …   Български синонимен речник

 • барам — гл. пипам, опипвам, докосвам, барвам, попипвам, набарвам, напипвам, бъркам, бутам, хващам …   Български синонимен речник

 • блуждая — гл. лутам се, скитам, щурам се, снова, рея се, въртя се, шляя се, миткам, витая, губя се, изгубвам се, суетя се, бъркам се, пътешествувам, странствувам, кръстосвам гл. колебая се, двоумя се, не се решавам гл. бродя …   Български синонимен речник

 • бунтувам — гл. вдигам бунт, възбунтувам, разбунтувам, бъркам ума гл. подстрекавам, подбуждам, създавам недоволство, вълнувам …   Български синонимен речник

 • бърникам — гл. бъркам, ровя, чопля, тършувам, бутам, разбутвам, разбърквам, размърдвам, размествам гл. пипам с пръсти, въртя в ръцете си, пипам, опипвам …   Български синонимен речник

 • вземам участие — словосъч. участвувам, имам дял, имам пръст, бъркам се, намесвам се …   Български синонимен речник

 • вмесвам се — гл. меся се, вземам участие, участвувам, посреднича, интервенирам, намесвам се, замесвам се, влизам, бъркам се, бутам се, мушкам се, навирам се, пъхам си носа гл. налитам, натъквам се, вмъквам се …   Български синонимен речник

 • възбунтувам — гл. бунтувам, вдигам бунт, разбунтувам, бъркам ума гл. подстрекавам, подбуждам, създавам недоволство, вълнувам …   Български синонимен речник

 • греша — гл. бъркам, обърквам, сгрешавам, правя грешка, провинявам се, прегрешавам, заблуждавам се, отклонявам се, съм на крив път, имам грешка, посбърквам, не съм прав, сбъркал съм, виновен съм …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.